Producent

Producentem Preparatu Mikrobiologicznego Fungilitic jest Adiumentum Aleksander Furowicz.

Adiumentum działa od 1982r.

Adiumentum działa od 1982 roku i jest biotechnologicznym
laboratorium, w którym powstało wiele innowacyjnych produktów mikrobiologicznych doskonale wpisujących się w zintegrowane rolnictwo, ekologię i ochronę środowiska.

Ekologiczne produkty ułatwiające pracę.

Stosowanie naszych produktów pozwala na ograniczanie środków ochrony roślin, czy nawozów mineralnych. Opracowano preparaty ograniczające namnażanie się patogenów w środowisku, przywracające równowagę biologiczną gleb, podnoszące żyzność gleb i zwiększające odporność roślin. Wszystkie produkty powstały na bazie wyizolowanych z naturalnego środowiska nietoksycznych mikroorganizmów.

Właściciel Adiumentum

Aleksander Furowicz

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, głęboko zaangażowany w zdrowy rozwój rolnictwa.

Jest zwolennikiem wyszukiwania najlepszych rozwiązań w naturze, zarówno sprawdzonych jak i nowych, zamiast stosowania coraz to bardziej udoskonalanych molekół chemicznych.

„Natura tak stworzyła świat, że kiedy szczęśliwy traf jest wynikiem świadomych wyborów; jest zapowiedzią postępu i dostarcza wiele emocjonujących i ciekawych rozwiązań...”

Aleksander Furowicz

Założycielka Adiumentum

dr hab. inż

Danuta Czernomysy-Furowicz

Absolwentka Wydziału Rolniczego w Szczecinie (1979)

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, specjalność – mikrobiologia, immunologia (1994)

Doktor habilitowany (2004)

Kariera zawodowa:

– adiunkt w Katedrze Immunologii i Mikrobiologii (1994-2004)

– kierownik Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej (2006 -2013)

– prof. nadzwyczajny (od 2008)

Działalność naukowo-badawcza:

badania nad immunomodulatorami pochodzenia naturalnego w profilaktyce i terapii chorób zwierząt, autoimmunizacją zwierząt, diagnostyka mikrobiologiczna i immunodiagnostyka drobnoustrojów patogennych dla zwierząt.

 • Opracowała biologiczne metody oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych,
 • nowe technologie przywracające równowagę mikrobiologiczną gleby,
 • jedyne na świecie biologiczne preparaty do niszczenia patogennych grzybów i mszyc,
 • biologiczne metody pozyskiwania azotu atmosferycznego,
 • biologiczne preparaty do mineralizacji substancji organicznych,
 • biologiczne preparaty poprawiające strukturę i teksturę gleby.
 • Po raz pierwszy w Polsce i drugi na świecie wyizolowała szczep Yersinia pseudotuberculosis od koni i opracowała metodę leczenia i profilaktyki tej choroby.
 • Od roku 1990 do 2002 pracowała nad autoszczepionkami dla zwierząt.
 • Po raz pierwszy w Polsce wyizolowała i ustaliła potencjał biotechnologiczny szczepu Paenibacillus polymyxa DCF.
 • Jest autorką innowacyjnej metody niszczenia kiły kapustnych.
 • Opracowała preparaty FUNGILITIC przywracające równowagę biologiczną gleb i podnoszące żyzność gleb, a także biologiczny dezynfektant służący do niszczenia chorobotwórczych dla zwierząt bakterii i grzybów.
prac naukowych
0
patenty
0
wdrożeń
0
książki
0

HISTORYCZNE


Kierownik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt; Katedra Immunologii i Mikrobiologii

Kierownik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt; Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej


Kierownik
Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Katedra Immunologii i
Mikrobiologii

Recenzent
1
Charakterystyka genotypowa i fenotypowa Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z
czyracznością
Praca doktorska 21/05/2013

Osoby powiązane z pracą
Danuta Czernomysy-Furowicz (recenzent), Stefania Giedrys-Kalemba (promotor), Anna Machoy-
Mokrzyńska (recenzent), Helena Masiuk (autor rozprawy doktorskiej)
Instytucje powiązane z pracą
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim (nadająca stopień)
Promotor
1
Superantygenowe i leukocytotoksyczne czynniki wirulencji wytwarzane przez szczepy Staphylococcus
aureus wyizolowane z mleka krów z objawami mastitis
Praca doktorska 10/02/2010

Osoby powiązane z pracą
Antoni Jakubczak (recenzent), Iwona Szatkowska (recenzent), Danuta Czernomysy-Furowicz
(promotor), Stefania Giedrys-Kalemba (recenzent), Karol Fijałkowski (autor rozprawy doktorskiej)
Instytucje powiązane z pracą
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt (nadająca stopień), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
(wykonująca)
2
Szczepy Staphylococcus jako czynniki etiologiczne zapalenia gruczołu mlekowego u krów oraz próba
ich eliminacji za pomocą autoszczepionki

Praca doktorska 30/06/2009

Osoby powiązane z pracą
Danuta Czernomysy-Furowicz (promotor), Jerzy Molenda (recenzent), Jerzy Wójcik (recenzent), Jacek
Borkowski (autor rozprawy doktorskiej)
Instytucje powiązane z pracą
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt (nadająca stopień), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Katedra Immunologii i Mikrobiologii (wykonująca)

2009 (3)
1
Defensyny – endogenne antybiotyki peptydowe, odpowiedzialne za najstarsze mechanizmy obronne
człowieka i zwierząt.
Artykuł
Autorzy
A. Furowicz, M. Ferlas, A. Boroń-Kaczmarska, D. Czernomysy-Furowicz, A. Pobucewicz
Źródło
Przegląd Hodowlany
2
Ubikwityna – białko rozpoznające „nieprawidłowe” peptydy w komórkach zwierząt i człowieka.
Artykuł
Autorzy
A. Furowicz, D. Czernomysy-Furowicz, M. Ferlas
Źródło
Przegląd Hodowlany
3
Zoonotyczne zakażenia – realne zagrożenie dla człowieka. Cz. II. Drobnoustroje zoonotyczne.
Artykuł
Autorzy
A. Furowicz, D. Czernomysy-Furowicz, M. Ferlas
Źródło
Przegląd Hodowlany
2008 (9)

1
Serrato-spiculiasis, mycosis, and hemosiderosis in wild peregrine falcon from Poland (case report)
Artykuł
Autorzy
E. Kalisińska, P. Lisowski, D. Czernomysy-Furowicz, K. Kavetska
Źródło
Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy
2
Analiza frakcji białkowych surowicy zdrowych prosiąt w okresie neunatalnym.
Artykuł
Autorzy
K. Fijałkowski, A. Furowicz, D. Czernomysy-Furowicz, A. Silecka
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica
3
Etiological agents of mastitis in dairy cows on a farm in West Pomeranian Region
Artykuł
Autorzy
D. Czernomysy-Furowicz, J. Karakulska, A. Silecka, B. Ważydrąg
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica
4
Diagnostyka szczepów Salmonella Choleraesuis i Salmonella Enteritidis wyizolowanych od zwierząt
Artykuł
Autorzy
J. Karakulska, K. Kopron, P. Nawrotek, D. Czernomysy-Furowicz
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica
5
Real-Time PCR in microbiological and immunological diagnostics of mastitis caused by
Staphylococcus aureus enterotoxic strains
Artykuł
Autorzy

P. Nawrotek, K. Fijałkowski, D. Czernomysy-Furowicz, A. Silecka
Źródło
Advances In Agricultural Science
6
The autovaccine influence on selected parameters of cellular immune response in mastitic cows
Artykuł
Autorzy
M. Ferlas, D. Czernomysy-Furowicz, A. Furowicz, K. Fijałkowski
Źródło
Advances in Agricultural Sciences
7
uperantigens – overview, detection and possibility of medical employement
Artykuł
Autorzy
K. Fijałkowski, A. Silecka, D. Czernomysy-Furowicz
Źródło
Advances in Agricultural Sciences
8
Staphylococcus aureus kontra układ immunologiczny
Artykuł
Autorzy
K. Fijałkowski, D. Czernomysy-Furowicz, M. Ferlas
Źródło
Postępy Mikrobiologii
9
Jersinioza zwierząt i człowieka w świetle badań własnych
Artykuł

Autorzy
A. Furowicz, D. Czernomysy-Furowicz, J. Karakulska, M. Ferlas
Źródło
Postępy Mikrobiologii
2007 (1)

1
Wpływ szczepionki anty Yersinia pseudotuberculosis i immunostymulatora propionibacterium acnes
na stężenie transferyny oraz żelaza w surowicy klaczy i źrebiąt
Artykuł

Autorzy
D. Czernomysy-Furowicz
Źródło
Medycyna Weterynaryjna
2006 (1)
1
The chracteristics of Staphylococcus aureus strains isolated from milk of mastitic cows,with special
attention to the virulence factors.
Artykuł

Autorzy
J. Borkowski, P. Nawrotek, M. Ferlas, D. Czernomysy-Furowicz
Źródło
Advances in Agricultural Sciences
2005 (2) Mniej
1
Electrophoretic patterns of canine serum proteins.
Artykuł

Autorzy
D. Czernomysy-Furowicz, J. Karakulska
Źródło
Pol J Environ Stud
2
Ocena skuteczności immunostymulatora Propionibacterium acnes w terapii mastitis krów
Artykuł

Autorzy

D. Czernomysy-Furowicz, J. Karakulska, A. Furowicz, J. Kopyłowski, P. Nawrotek, M. Mizielińska, J.
Borkowski, M. Ferlas
Źródło
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Zootechnica
2004 (2) Mniej
1
Analiza zdolności hemolitycznych i proteolitycznych szczepów Pseudomonas aeruginosa
wyizolowanych z nasienia knurów
Artykuł

Autorzy
Agnieszka Czeczott-Urban, M. Skwark, D. Czernomysy-Furowicz
2
Oporność na antybiotyki szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z nasienia knurów
Artykuł

Autorzy
Agnieszka Czeczott-Urban, M. Skwark, D. Czernomysy-Furowicz
2003 (1) Mniej
1
Wrażliwość szczepów z rodzaju Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z nasienia knurów na
wybrane antybiotyki
Artykuł

Autorzy
Agnieszka Czeczott-Urban, D. Czernomysy-Furowicz, D. Gączarzewicz, J. Udała
1996 (1) Mniej
1
Evaluation of pathogenicity determinants of Yersinia pseudotuberculosis strains isolated from
chinchillas from the western Pomerania area
Artykuł

Autorzy
W. Emirsajtow-Zalewska, J. Furowicz, S. Aleksić, Danuta Czernomysy-Furowicz, W. Emirsajlowicz-
Zalewska, A.J. Furowicz
Źródło
Advances in Agricultural Sciences

Gdzie kupić?

Twoje rośliny się
Tobie odwdzięczą!

Potrzebujesz butelkę preparatu do ogródka, czy kilka baniaków na pole? U nas znajdziesz to czego potrzebujesz.