Czym jest
Fungilitic?

Najważniejszym elementem
preparatu FUNGILITIC jest odkryty przez dr hab. Danutę Czernomysy-Furowicz szczep bakterii Paenibacillus polymyxa DCF B/00052. Szczep ten został objęty ochroną patentową.

Nazwa preparatu FUNGILITIC wywodzi się od zdolności szczepu P. polymyxa DCF
do rozpuszczania wiązań chityny – głównego składnika ściany komórkowej grzybów (Fungi- grzyby, lytic- rozpuszczać). Preparat uzyskał atest PZH i otrzymał status preparatu do stosowania w uprawach ekologicznych i jest produkowany w Polsce.

Niesamowite bakterie!

Bakterie Paenibacillus polymyxa zawarte w preparacie mikrobiologicznym fungiliic uczestniczą w całym szeregu procesów wpływających pozytywnie na środowisko glebowe. Wchodzą też w symbiozę z wieloma gatunkami roślin, w bezpośredni
sposób wspierają ich rozwój i chronią je przed rożnego rodzaju chorobami. Z tego względu
szczep może być wykorzystywany w rolnictwie.

Posiadają zdolności do:

 • Wiązania azotu atmosferycznego
 • Rozpuszczania trudnodostępnych form fosforu glebowego
 • Produkowania różnego rodzaju fitohormonów
 • Rozkładania celulazy i chitynazy
 • Rozwoju wokół korzeni roślin
 • Symbiozy z innymi mikroorganizmami ryzosferycznymi
 • Do tworzenia próchnicy
 • Ograniczania rozwoju patogenów
 • Indukcji odporności nieswoistej systemicznej

Chętnie zasiedlają korzenie:

 • zbóż i traw
 • roślin kapustnych
 • roślin korzeniowych i bulwiastych
 • roślin psiankowatych
 • strączkowych
 • ozdobnych

Każdy sprzedawany i transportowany preparat powinien posiadać Kartę Charakterystyki. 

W przypadku preparatów mikrobiologicznych powinien być podawany dokładny skład mikroorganizmów z uwzględniający procentowy udziału poszczególnych mikroorganizmów, ich źródło izolacji, podłoże namnażające, pochodzenie szczepu, sposób przechowywania. 

Zawarte w Karcie Charakterystyki informacje pozwalają  na uwiarygodnienie produktu i jego producenta.

Pobierz kartę szczepu

Jak Fungilitic
pomaga roślinie?

Największą rolę bakterie zaczynają odgrywać gdy trafią do ryzosfery (obszaru gleby zajmowanego przez korzenie rośliny) i kolonizują powierzchnię korzenia. Współpracują z rośliną dostarczając jej substancji odżywczych.

 • produkując biofilm – naturalnej bariery chroniącej przed czynnikami atmosferycznymi i patogenami
 • Konkurując z innymi mikroorganizmami o miejsce na korzeniu
 • Ograniczając dostępność żelaza dla patogenów
 • Produkcję enzymów lizujących ściany komórkowe grzybów
 • Indukcję odporności systemicznej

P. polymyxa DCF w naturalny sposób:

 • wiąże azot atmosferyczny
 • rozpuszcza kompleksy fosforu udostępniając go roślinie
 • tnie wiązania celulozy i rozkłada na czynniki pierwsze materię organiczną uwalniając zawarte w nich bogactwo składników.
 • stymuluje system pobierania jonów

Dzięki temu, roślina z którą bakteria współpracuje jest lepiej odżywiona, zdrowsza i bardziej odporna. Ma zwiększoną powierzchnię systemu korzeniowego – stymulacja wzrostu korzenia i indukcja włośników korzeniowych.

Fitohormony zsyntetyzowane przez bakterie nie tylko wpływają na wzrost korzeni, ale również na regulację poziomu etylenu w roślinach. Etylen odpowiedzialny jest za kiełkowanie, epinastię (ruch i rozwój liści rośliny) , kwitnienie, dojrzewanie, starzenie i opadanie organów.

Hormony produkowane przez P. plymyxa DCF umożliwiają roślinie:

 • szybkie ukorzenienie
 • utworzenie znacznie większego systemu korzeniowego
 • wydawanie większej ilości kwiatów i silniejsze owocowanie.
 • zwiększone krzewienie.
 • lepsze wypełnienie ziaren.

Fungilitic pomoże
też Twoim roślinom!

Jak preparat może pomóc Twoim roślinom? Masz problem z kiłą kapusty, chcesz lepiej odzywić swoje storczyki by jeszcze piękniej zakwitły? Może czas przesadzić kilka rośin? Sprawdź jak Fungilitic pomoże Ci w tym, a Twoje rośliny Tobie za to podziękują!

Czym jest biofilm?

Gruba warstwa biofilmu stanowi fizyczną barierę utrudniającą dostęp chorobotwórczym mikroorganizmom do korzenia i zapewnia ochronę roślinom.

Biofilm wraz z bakteriami P. polymyxa DCF rozwija się wokół korzeni wszystkich roślin. Dzięki działaniu bakterii istnieje możliwość zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin.

Dlaczego biofilm jest taki cenny?

Bazą biofilmu wytwarzanego przez P. polymyxa DCF są egzopolisacharydy – naturalne cukrowe polimery syntezowane przez bakterie. Mikroorganizmy rozwijają się na powierzchni korzenia, otaczają się wytworzonym śluzem i pokrywają nim korzeń.

Substancja ta pozwala dłuższy czas utrzymać optymalną wilgotność i temperaturę, przez co zarówno roślina, jak i mikroorganizmy potrafią lepiej znosić trudne warunki fizyczne, choćby suszę.

Co więcej, ponieważ cukrowa substancja stanowi atrakcyjne źródło pożywienia i schronienie, wokół biofilmu chętnie gromadzą się różnego rodzaju bakterie zaliczane do PGPR (Rizobakterie promujące wzrost roślin).

Zobacz biofilm.

Zobacz jak bakterie P. Polymyxa wytworzyły biofilm w słoiku. Taki biofilm bakterie rozwijają na korzeniu tworząc naturalną ochronę dla roślin.

Ochrona przed patogenami

Paenibacillus polymyxa DCF zawarty w preparacie FUNGILITIC przywraca równowagę biologiczną gleby poprzez ograniczanie wzrostu i rozwoju mikroorganizmów patogennych. Odbywa się to na drodze: fermentacji i zmiany odczynu środowiska, otaczaniu biofilmem jaj nicieni (nie dochodzi do wylęgu), wytwarzaniu grubej warstwy biofilmu (bariera fizyczna), ograniczaniu dostępności do substancji odżywczych, produkcji enzymów (głównie chitynazy), indukcji odporności nieswoistej systemicznej.

Bakteriami

Salmonella spp.
Staphylococcus spp.

Pierwotniakami

Plasmodiophora brassicae, będące sprawcami kiły roślin kapustnych.

Grzybami

Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea, Alternaria spp. Leptosphaeria maculans

Nicieniami

większość gatunków nicieni
żerujących na korzeniach roślin.

Współpraca z pożytecznymi mikroorganizmami

Zaobserwowano, że P. polymyxa DCF nie hamuje wzrostu grzybów mikoryzowych ani bakterii pożytecznych dla rośliny (np. bakterii azotowych, bakterii z rodzaju Bacillus). Wręcz przeciwnie – współpracuje z nimi wzmacniając rośliny, a także promuje rozwój tych mikroorganizmów. Wiele placówek badawczych na całym świecie uzyskuje podobne wyniki badań nad różnymi szczepami przynależącymi do gatunku P. polymyxa. Wykazano ponadto synergizm pomiędzy P. polymyxa a innymi bakteriami żyjącymi w symbiozie z roślinami.

Zaszczepienie nasion pszenicy ozimej grzybem mikoryzowym Glomus mosseae w połączeniu z bakterią P. polymyxa poskutkowało znacznie większym wzrostem grzyba i jeszcze lepszym rozlokowaniem w roślinie fosforu dostarczanego przez bakterię.

Effects on Glomus mosseae Root Colonization by Paenibacillus polymyxa and Paenibacillus brasilensis Strains as Related to Soil P-Availability in Winter Wheat

V. Arthurson, K. Hjort, D. Muleta, L. Jäderlund, U. Granhall, Applied and Environmental Soil Science, vol. 2011​

Zaszczepienie nasion ciecierzycy grzybem mikoryzowym Rhizophagus irregularis w połączeniu z bakterią P. polymyxa zaowocowało dodatkowym zwiększeniem plonu i w jeszcze większym stopniu ograniczyło populację nicieni i patogennych grzybów.

Biocontrol of a chickpea root-rot disease complex with Glomus intraradices, Pseudomonas putida and Paenibacillus polymyxa.

Akhtar, M.S., Siddiqui, Z.A. Australasian Plant Pathology 36, 175–180 (2007)

Po połączeniu P. polymyxa z bakteriami Rhizobium tropici zaszczepiona fasola cechowała się znacznie większą ilością brodawek korzeniowych, jeszcze lepszym przyswajaniem azotu i większym wzrostem rośliny.

Alleviation of drought stress in the common bean (Phaseolus vulgaris L.) by co-inoculation with Paenibacillus polymyxa and Rhizobium tropici

M. V.B. Figueiredo, H. A. Burity, C. R. Martínez, C. P. Chanway, Applied Soil Ecology vol. 40., 2008

Zaszczepienie bobu mieszanką P. polymyxa z grzybem mikoryzowym Glomus fasciculatum zaowocowało dodatkowy zwiększeniem masy i tempa wzrostu roślin, większą ilością brodawek korzeniowych i większą zawartością fosforu w roślinie.

Jangandi, Sharan & Negalur, Chaitra & Narayan, Mr & H C, Lakshman. International Journal of Bioassays. 6, 2016.

Akhtar, M.S., Siddiqui, Z.A. Australasian Plant Pathology 36, 175–180 (2007)

Co o Fungilitic
mówi jego Twórca?

Obejrzyj jeden z wykładów, w którym dr. hab. Danuta Czernomysy-Furowicz – wynalazca i twórca preparatu mikrobiologicznego Fungilitic oraz innych innowacyjnych rozwiązań mikrobiologicznych opowiada o produkcie.

Gdzie kupić?

Twoje rośliny się
Tobie odwdzięczą!

Potrzebujesz butelkę preparatu do ogródka, czy kilka baniaków na pole? U nas znajdziesz to czego potrzebujesz.