Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowejwww.fungilitic.com POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stronyinternetowej www.fungilitic.com jest Danuta Czernomysy-Furowicz wykonujący/adziałalność gospodarczą pod firmą Adiumentum wpisaną do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przezministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności:Suliborek 10, 73-210 Recz, adres do doręczeń: Suliborek 10, 73-210 Recz, NIP:8511688912, REGON: 810922095, adres poczty elektronicznej (e-mail):adiumentumaf@gmail.com, zwany/a dalej „Administratorem”. […]

Pliki Cookies

Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które […]

Regulamin strony

REGULAMIN strony internetowej Postanowienia ogólne Definicje Rodzaj i zakres usług elektronicznych Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych Tryb postępowania reklamacyjnego Własność intelektualna Postanowienia końcowe POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona www.fungilitic.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez […]

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce. Kto jest […]